Ολυμπία βιολογική Φέτα 200gr

Η αυθεντική μας ελληνική βιολογική φέτα OLYMPIA Feta, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία της OPTIMA-EGNIL εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Η βιολογική φέτα OLYMPIA είναι εγκεκριμένο βιολογικό προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ! Οι συσκευασίες περιέχουν 200, 1.000 ή 2.000 γραμμάρια.Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα στοιχεία, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος Καθαρό βάρος ΗΜ/Λ Κουτιά/παλέτα Επίπεδα κουτιών
12120 Ολυμπία βιολογική φέτα 12x200 gr 2.47 2.4 12 μήνες 300 25

Η αυθεντική μας ελληνική βιολογική φέτα OLYMPIA Feta, ωριμασμένη σε άλμη, είναι φτιαγμένη από φρέσκο παστεριωμένο πρόβειο γάλα από ελεύθερα βοσκότοπα. Η φυσική γεύση του μεσογειακού γρασιδιού και η μακρόχρονη εμπειρία της OPTIMA-EGNIL εγγυώνται μοναδική και πρώτης τάξεως γεύση.

Η βιολογική φέτα OLYMPIA είναι εγκεκριμένο βιολογικό προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ! Οι συσκευασίες περιέχουν 200, 1.000 ή 2.000 γραμμάρια.Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα στοιχεία, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Ολυμπία βιολογική Φέτα 1Kg

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος Καθαρό βάρος ΗΜ/Λ Κουτιά/παλέτα Επίπεδα κουτιών
12121 Ολυμπία βιολογική φέτα 6x1Kg 8.1 6 12 μήνες 66 5

Αυτό το εξαιρετικό ελαιόλαδο είναι κατασκευασμένο από 100% ελιές Κορωνέικης ποικιλίας.
Το λάδι παράγεται από άριστα ώριμες ελιές Κορωνέικης ποικιλίας από την ελληνική Πελοποννησιακή χερσόνησο στην Ολυμπία. Η ελιά Κορωνέικης ποικιλίας είναι μια μικρή και σταθερή ελιά γνωστή για την ποιότητά της, η οποία αποτελεί τη βάση αυτού του νόστιμου, φρουτώδες αλλά όχι πικρού ελαιόλαδου.

Ολυμπία βιολογικό ελαιόλαδο

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος Καθαρό βάρος ΗΜ/Λ Κουτιά/παλέτα Επίπεδα κουτιών
8274 Ολυμπία βιολογικό ελαόλαδο 12χ500ml 10.8880 5.496 18 μήνες 90crt x 12 15

Ολυμπία βιολογικό ελαιόλαδο

Αυτό το εξαιρετικό ελαιόλαδο είναι κατασκευασμένο από 100% ελιές Κορωνέικης ποικιλίας.
Το λάδι παράγεται από άριστα ώριμες ελιές Κορωνέικης ποικιλίας από την ελληνική Πελοποννησιακή χερσόνησο στην Ολυμπία. Η ελιά Κορωνέικης ποικιλίας είναι μια μικρή και σταθερή ελιά γνωστή για την ποιότητά της, η οποία αποτελεί τη βάση αυτού του νόστιμου, φρουτώδες αλλά όχι πικρού ελαιόλαδου.

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος Καθαρό βάρος ΗΜ/Λ Κουτιά/παλέτα Επίπεδα κουτιών
8275 Ολυμπία βιολογικό ελαιόλαδο 12χ750ml 15.180 8.244 18 μήνες 56crt x12 8

Αυτό το εξαιρετικό ελαιόλαδο είναι κατασκευασμένο από 100% ελιές Κορωνέικης ποικιλίας.
Το λάδι παράγεται από άριστα ώριμες ελιές Κορωνέικης ποικιλίας από την ελληνική Πελοποννησιακή χερσόνησο στην Ολυμπία. Η ελιά Κορωνέικης ποικιλίας είναι μια μικρή και σταθερή ελιά γνωστή για την ποιότητά της, η οποία αποτελεί τη βάση αυτού του νόστιμου, φρουτώδες αλλά όχι πικρού ελαιόλαδου.

Ολυμπία βιολογικό ελαιόλαδο

Χαρακτηριστικά

No. Όνομα Συσκευασία Μεικτό βάρος Καθαρό βάρος ΗΜ/Λ Κουτιά/παλέτα Επίπεδα κουτιών
8276 Ολυμπία βιολογικό ελαόλαδο 12χ1000ml 18.368 10.992 18 μήνες 48crt x 12 8